VELKOMMEN TIL STOROSLO TRANSPORT

StorOslo Transport AS

StorOslo Transport er en voksende bedrift i bransjen, som tar utfordringene innen distribusjon, vare-/lastebilkjøring og langtransport seriøst og alltid ser på mulighetene for bedret service.

Som en direkte etterfølger av DDL transport startet StorOslo Transport opp i 2009, og siden den gang har det skjedd mye. Vi har doblet omsetningen og vi har utvidet våre tjenester til også å omfatte thermotransport.

I februar tok vi et stort steg oppover på kvalitetsstigen, da flyttet vi inn i nye kontorer og ny topp funksjonell lagerterminal på Kjeller rett utenfor Oslo. Vårt nye hovedkvarter gir oss enda bedre muligheter til å skreddersy transport- og lagerløsninger for våre kunder. Vi kan tilby både kort og langsiktig lagring.

Du kan stole på vår leveringsdyktighet. For oss handler hverdagen om effektiv distribusjon i nært samarbeide med kunden. Enten du behøver varebil, lastebil eller semitrailer i Oslo eller andre steder i vårt langstrakte land, kan vi tilby en stor grad av fleksibilitet slik at dine varer fra våre biler kommer frem når du ønsker. Vårt mål er å være en foretrukket leverandør av transporttjenester og lagring.

En ting vi gjerne skryter av i StorOslo Transport er tilgjengelighet. Du treffer treffer oss på telefon hele døgnet. Kort sagt: Vi er der når du trenger oss.

Hos oss råder en personlig positiv tone hvor alle jobber etter en felles ideologi:

Fleksibilitet – effektivitet – sikkerhet – kvalitet – service.

 

Print Email